Naše poslanie

Tak ako pri obaloch tak aj pri elektrozariadeniach sa hlavným poslaním spoločnosti stalo vytvorenie štandardného systému zberu a zhodnocovania elektroodpadov založenom na maximálnej transparentnosti a dôslednej kontrole všetkých finančných tokov. Tento systém dostal názov NATURELEKTRO.

 

Pracovníci spoločnosti NATUR-PACK, a.s. majú skúsenosti a odborné vedomosti, ktoré sú zárukou poskytovania profesionálnych služieb na najvyššej úrovni. Transparentnosť systému NATURELEKTRO, tímová práca, neustále vzdelávanie pracovníkov a ich lojalita k firme, etické princípy, ktoré uznávame, sú samozrejmosťou v komunikácii s klientmi.

 

« hore