Skrátený termín podania výkazu za 4.štvrťrok 2016 – EEZ a BaA

Vážení klienti,

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu ukončenia roku je štvrťročný výkaz za 4.štvrťrok 2016 potrebné podať do nášho online systému v nasledujúcich termínoch:

 

PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – najneskôr do piatku 13.1.2017 !!!

ELEKTROZARIADENIA (všetky kategórie) – najneskôr do piatku 13.1.2017 !!!

 

Týmto by sme Vás chceli poprosiť o rešpektovanie daného termínu a nastavenie si vnútornej evidencie tak, aby bolo možné tento termín stihnúť.

 

Termíny na podanie ostatných výkazov (obaly, neobalové výrobky) ostávajú nezmenené.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Tím NATUR-PACK

« hore