SIŽP vykonala v prvom polroku vyše 1 800 kontrol

Inšpektori z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka 1 832 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 454 kontrolách, celkovo uložili 349 pokút vo výške takmer 320-tisíc eur. Podiel porušovania zákonov v niektorých oblastiach životného prostredia dosahoval pred vyše 20-timi rokmi až 70 percent. V prvom polroku tohto roka to bolo necelých 25 percent. Aj to svedčí o tom, že environmentálne vedomie občanov aj podnikateľských subjektov sa za ostatné roky zvyšuje.

Najvyššiu pokutu, 20 000 eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum v Bolerázi za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia v prevádzke výroby škrobu. Za to isté porušenie zákona uložili pokutu 15 000 eur aj spoločnosti ALRO Slovakia v Trnave, v prevádzke povrchových úprav komponentov pre automobilový priemysel. Pokutu 10 000 eur dostala spoločnosť Skládka TKO N-14 v Nedede za nedostatky na skládke tuhého komunálneho odpadu.

Spoločnosť DK Inert Europe v Rovinke ako držiteľ odpadu uložila v katastrálnom území Nových Košarísk vyše 20 000 metrov kubických stavebného odpadu na inom mieste, ako bolo určené. Pozornosti inšpektorov to neuniklo a firme uložili pokutu 13 000 eur. Bratislavská vodárenská spoločnosť musela zasa zaplatiť pokutu 10 000 eur za nedovolené vypúšťanie splaškových odpadových vôd v bezdažďovom období v meste Holíč do vodného toku Výtržina.

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, resp. štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Zdroj: MŽP SR

« hore