Schválená novela zákona o odpadoch – časť batérie a akumulátory s účinnosťou od 1.1.2014

Parlament včera (28.11.2013) schválil novelu týkajúcu sa zberu batérií a akumulátorov v obciach.

Hlavné zmeny:

  • všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou použitých batérií a akumulátorov budú niesť výrobcovia batérií a akumulátorov,
  • zavádza sa aj kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi,
  • zavádza sa povinnosť stiahnuť bezodkladne z trhu tie batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh po 26.septembri 2008 a nespĺňajú požiadavky smernice.

Tento termín v našej legislatíve chýbal, čo bol jeden z problémov, ktoré EK slovenskej strane vyčítala. Okrem toho EK vytýkala Slovensku nedostatočné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v legislatíve SR. Touto novelou SR transponuje európsku smernicu o batériách a akumulátoroch do právneho poriadku a odstráni tak tieto deficity.

Predpokladaná účinnosť novely je stanovená na 1.január 2014. Po zverejnení konečnej podoby zákona Vás budeme informovať o povinnostiach výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov.

Na nasledovných interaktívnych prepojeniach nájdete detaily návrhu zákona a Smernicu Európskeho parlamentu o batériách.

 

29.11.2013

« hore