POH Košického kraja bol zverejnený vo vestníku

POH Košického kraja bol zverejnený vo vestníku

Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Košice ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015, bola 14. novembra zverejnená vo Vestníku vlády SR.

 

Aktuálny stav POH krajov

 

zdroj: www.zbierka.sk, www.enviroportal.sk

Aktuálny stav POH jednotlivých krajov nájdete na www.naturpack.sk v časti Dokumenty.

21.11.2013

upravené 17.2.2014

« hore