Nové pravidlá narábania s elektronickým odpadom

EP: poslanci schválili nové pravidlá narábania s elektronickým odpadom

19. januára 2012, Enviroportal


Objem recyklovaných chladničiek, mobilných telefónov a ďalších prístrojov sa už čoskoro zvýši. Európsky parlament (EP) schválil nové ciele zberu a recyklácie elektroniky, na ktorých sa poslanci vopred dohodli s členskými štátmi. Novelizácia smernice z roku 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení umožní spotrebiteľom vrátiť drobný odpad vo viacerých predajniach a zníži mieru byrokracie pre podnikateľov.

,,Po náročných rokovaniach môžem vyjadriť veľkú spokojnosť s tým, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu ohľadom ambicióznych ale dosiahnuteľných cieľov zberu odpadu s Radou. Európa tak bude schopná opätovne získať viac surovín, čo je skvelá správa ako pre ekonomiku, tak pre životné prostredie," uviedol spravodajca Karl-Heinz Florenz (EPP, DE) potom, ako bola dohoda s členskými štátmi schválená Európskym parlamentom.

Po formálnom schválení novelizácie smernice a jej publikovaní v Úradnom vestníku, budú mať členské štáty 18 mesiacov na prenos nových predpisov do ich vnútroštátneho práva.

Zber a recyklácia
Všetky členské štáty budú musieť zvýšiť zber svojho elektronického a elektrického odpadu bez ohľadu na to, či v súčasnosti dosahujú aktuálny cieľ štyroch kilogramov na osobu a rok.

Do roku 2016 musí väčšina z nich vyzbierať 45 ton elektronického odpadu na každých 100 ton elektrických a elektronických výrobkov, ktoré boli uvedené na daný trh počas troch predchádzajúcich rokov. Do roku 2019 tento objem vzrastie na 65% priemernej hmotnosti predanej elektroniky alebo na 85% všetkého elektronického odpadu, ktorý vzniká na ich území. Desiatim krajinám vrátane Slovenska bude v dôsledku nedostatku potrebnej infraštruktúry dočasne umožnené zníženie 65% cieľa na 40% - do roku 2016 - s možnosťou požiadať o predĺženie lehoty na dosiahnutie 65% cieľa až do roku 2021.

S cieľom uľahčiť zber odpadu sa Parlamentu podarilo presadiť, aby mohli spotrebitelia vrátiť veľmi malé výrobky (s vonkajšími rozmermi maximálne 25cm - napríklad mobilné telefóny) v každej aspoň väčšej predajni elektrospotrebičov (minimálne 400 m2 predajnej plochy) bez toho, aby si v nej museli zakúpiť nový produkt.

Vďaka lepšiemu spracovaniu bude možné z odpadu získať na opätovné použitie viac cenných surovín a zabrániť, aby sa nebezpečné látky, ktoré sú jeho súčasťou, hromadili na skládkach. Objem recyklovaných spotrebičov vzrastie pri určitých kategóriách výrobkov na 80%. Pri recyklácii by sa mali využívať najlepšie dostupné techniky spracovania a výrobný proces by mal byť upravený tak, aby uľahčoval budúcu recykláciu.

Export vyradenej elektroniky

Poslancom sa tiež podarilo dosiahnuť sprísnenie kontrol v oblasti exportu s cieľom zabrániť nelegálnemu vývozu do krajín, v ktorých prebieha jeho spracovanie v podmienkach ohrozujúcich zdravie pracovníkov a životné prostredie. Bremeno dokazovania sa presunie z colníkov na exportérov, ktorí budú musieť preukázať, že dané spotrebiče sa vyvážajú za účelom opravy alebo opätovného využitia.

Menej byrokracie
Na svoje by si mali prísť aj výrobcovia, ktorým sa uľahčí povinnosť vykazovania, zjednoduší sa proces registrácie výrobku a zavedú sa opatrenia zabraňujúce dvojitému výberu registračných poplatkov v členských štátoch. Výrobcovia budú aj naďalej finančne podporovať zber odpadu, zanikne im však povinnosť zriaďovať oficiálne sídlo v každej krajine, kde podnikajú, činnosť ktorého bude môcť nahradiť oficiálny zástupca danej značky.

Viac informácii najdete TU.

Zdroj: www.enviroportal.sk

« hore