Nová štruktúra EEZ výkazu pre rok 2016 - AKTUALIZÁCIA

Ako sme Vás už informovali, od roku 2016 sa v dôsledku nového zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. mení kvartálny výkaz za elektrozariadenia.

Výkaz sa bude i naďalej podávať elektronicky (momentálne na to pripravujeme informačný systém).

Aktualizovanú štruktúru požadovaných údajov nájdete na http://www.naturelektro.sk/dokumenty/ „Štruktúra výkazu výrobcu EEZ 2016“. Štruktúra výkazu obsahuje aj informáciu o tom, či sa jedná o tzv. elektrozariadenie z domácností, a teda či sa naň vzťahuje povinnosť viditeľným spôsobom uvádzať recyklačný poplatok. Viac sme sa problematike uvádzania recyklačného poplatku venovali v Usmernení k uvádzaniu recyklačného poplatku viditeľným spôsobom.

Výkaz do NATUR-PACK bude potrebné podať v novej forme prvýkrát za 1.Q.2016 (začiatkom apríla 2016).

Cenník pre elektrozariadenia pre rok 2016 / výšku recyklačného poplatku nájdete na http://www.naturelektro.sk/dokumenty/ „Výška recyklačného poplatku 2016“ a bude Vám aj zaslaná.

 

05.02.2016

« hore