NATUR-PACK podal Ročné hlásenia výrobcov batérií a akumulátorov za rok 2015

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala dňa 26. 2. 2016 Ministerstvu životného prostredia SR Ročné hlásenie výrobcov batérií a akumulátorov združených v systéme NATURBAT za rok 2015.

Urobila tak v súlade s § 48c ods.13 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý ustanovuje povinnosť výrobcom batérií a akumulátorom podávať ročné hlásenia o množstve batérií a akumulátorov, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky a o množstve použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia.

Každý z viac ako 150 klientov spoločnosti NATUR-PACK, obdrží poštou potvrdené Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov za rok 2015. Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. zozbierala a spracovala v roku 2015 za svojich členov viac ako 18 ton použitých batérií a akumulátorov.

05.04.2016

« hore