NATUR-PACK podal hlásenia výrobcov elektrozariadení za rok 2015

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala dňa 24. 3. 2016 Ministerstvu životného prostredia SR hlásenie výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO za rok 2015.

Urobila tak v súlade s § 54b ods. 1 písm. o) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý ustanovuje povinnosť výrobcom elektrozariadení podávať ročné hlásenia o množstve elektrozariadení uvedených na trh a o množstve zozbieraného a zrecyklovaného elektroodpadu.

Každý z viac ako 400 klientov spoločnosti NATUR-PACK, obdrží poštou potvrdené Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2015. Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. zozbierala a spracovala v roku 2015 za svojich členov viac ako 840 ton elektroodpadu všetkých kategórií.

Aj vďaka Vám NATUR-PACK opäť v roku 2015 obhájil svoje postavenie druhého najväčšieho kolektívneho systému pre elektroodpad na slovenskom trhu.

05.04.2016

« hore