Ministerstvo životného prostredia oznámilo vznik Koordinačných centier

Ministerstvo životného prostredia oznámilo vznik Koordinačných centier


MŽP oznámilo 8.11.2016 zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov:

KC elektroodpad, družstvo, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov

KC OBALY, družsvto, Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Koordinačné centrum pre staré vozidlá, Bojnická 2977/3

 

10.11.2016

« hore