Hlásenia výrobcov elektrozariadení za rok 2011 podané

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala dňa 29.03.2012 na Ministerstvo životného prostredia SR hlásenia výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO za rok 2011. Povinnosť podávať ročné hlásenia o množstve elektrozariadení uvedených na trh, zozbieraného a zrecyklovaného elektroodpadu, vyplýva výrobcom elektrozariadení z § 54b ods. 1) písm. p zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Termín na podávanie hlásenia je stanovený najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Každému klientovi bude poštou zaslaná kópia hlásenia výrobcu elektrozariadení s potvrdením jeho prijatia v podateľni Ministerstva životného prostredia SR.

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. zozbierala a spracovala v roku 2011 za svojich členov viac ako 500 ton elektroodpadu všetkých kategórií.

« hore