Hlásenia výrobcov batérií a akumulátorov za rok 2014 podané

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala v zákonnej lehote (23.2.2015) za svojich klientov Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov, a taktiež Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o množstve prenosných batérií a akumulátorov uvedených na trh podľa § 48c ods. 13 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Systém NATURBAT podporil komplexnosť služieb

V roku 2014 sme doplnili naše portfólio služieb založením systému NATURBAT, ktorý sa v prvý rok svojej činnosti postaral o zber 11 635 kg prenosných batérií, z ktorých bolo až 73 % recyklovaných. Zároveň našim klientom takto môžeme poskytovať komplexné služby a odľahčiť ich podnikanie. Hneď v prvom roku na trhu s prenosnými batériami a akumulátormi sa nám podarilo pokryť našimi službami 10 % všetkých spoločností, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť zberu a recyklácie batérií a akumulátorov.

Zber prenosných batérií prostredníctvom projektu „Fantázia na baterky“

Naša práca sa nekončí odovzdaním hlásení a splnením zákonom stanovených povinností. Dlhodobo podporujeme vzdelávacie a edukačné projekty podporujúce rozvoj eko-výchovy na Slovensku. Myslenie detí sme sa rozhodli podnietiť spoluprácou na projekte „Fantázia na baterky“. Projekt je svojím zameraním jediný svojho druhu a bude prezentovaný spoločne s turné Daniela Heviera pri príležitosti jeho 60. narodenín s názvom Hevitour 60.

Školy budú súťažiť v zbere použitých prenosných batérií a zároveň v literárnej a výtvarnej súťaži, zameranej na zber bateriek. Projekt takýmto spôsobom podporuje detskú kreativitu a zároveň nenásilne približuje základy recyklácie prenosných batérií na školách a v domácnostiach. Partnerom projektu je okrem NATUR-PACKu aj kolektívna organizácie SEWA.

11.3.2015

« hore