Legislatíva, OEEZ, WEEE

Prinášame Vám súhrn legislatívnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou odpadu z elektrických a elektronických zariadení (v skrate OEEZ) v Slovenskej republike a taktiež Vám prinášame súhrn legislatívy z tejto oblasti v EÚ.

Európska únia vytvorila smernicu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), ktorá zabezpečuje zriadenie systémov na zber, spracovanie a recykláciu elektronického odpadu v celej Európskej únii. V jednotlivých členských štátoch Európskej únie musela vstúpiť do platnosti legislatíva, ktorá implementovala túto smernicu do národných zákonov jednotlivých členských krajín. Slovenská legislatíva pre oblasť odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vychádza z Európskej smernice o WEEE, ktorá je do Slovenského právneho systému implementovaná od 1.1.2016 zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Legislatíva v oblasti elektroodpadov v Slovenskej republike (OEEZ):


Legislatíva platná od 1.1.2016

Legislatíva naďalej platná z obdobia pred 1.1.2016

 

Legislatíva v oblasti elektroodpadov v Európskej únii (WEEE):

« hore