Trenčín - pobočka

Mgr. Mária Kňážková
manažér klientskeho oddelenia

NATUR-PACK, a.s. 
Švermova 23,
911 01 Trenčín
SLOVAKIA

IČO: 35 979 798
DIČ: 2022130374
IČ DPH: SK2022130374

mobil: +421-905-333 379
e-mail:
knazkova@naturpack.sk
web:
www.naturpack.sk

GPS: 48°54'02"N 18°03'02"E

 

 

« hore