Download

  • Štruktúra štvrťročného výkazu výrobcu EEZ od 1.1.2019 (Excel SK, Excel EN)
  • NATUR-PACK NEWS - Nová kategorizácia elektrozariadení - od 15.8.2018 (PDF)

 

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií, otázok alebo nejasností, neváhajte a kontaktujte nás.

 

« hore